Prodaja & distribucija


Prodaja & distribucija 

Management- savjeti za goveda

Higijena krmiva - pravilna reakcija na naknadno zagrijavanje, plijesan, kvasce i toksine

Naknadno zagrijavanje silaže ili otkrivanje kvasaca i plijesni često se podrazumijeva kao pojava mikotoksina. Međutim, to nije uvijek tako...U nepovoljnim uvjetima hranidbe mogu se formirati takozvani endotoksini.....

Kolostrum osigurava uspješan početak života teladi

Brza opskrba teleta protutijelima iz kvalitetnog kolostruma presudna je za proizvodne učinke teleta. U daljnjem tekstu pročitajte kako možete procijeniti kvalitetu kolostruma uz pomoć refraktometra.

Stabilna proizvodnja mlijeka usprkos toplinskom stresu

Već od 20°C mliječne krave su pod toplinskim stresom. Posljedično pada proizvodnja i reprodukcija, zdravlje papaka i vimena se pogoršva. Pronađite u daljnjem tekstu kako možete poduprijeti svoje krave ciljanom hranidbom.

Također i u ljeto- visoki prirasti i zdrava tovna junad

Ljeto pred uspješan tov junadi postavlja višestruke izazove. Pročitajte kako im možete pomoći za vrijeme visokih temperatura okoline i u rastućoj vlagi zraka.

Smanjiti toplinski stres kod teladi

I telad pati od toplinskog stresa zbog visokih temperatura. Naročito su pogođena telad u igluima ili u štalama. Kako biste izbjegli poremetnju cirkulacije, ovdje pročitajte upotrebljive savjete koji će Vam pomoći da smanjite toplinski stres.

Tri odlučujuća pravila za upotrebu kolostruma

Kao što smo već navodili, kod upotrebe kolostruma treba paziti na tri osnovna pravila: brza upotreba, dovoljna količina i dobra kvaliteta. Samo će se na taj način rano stvoriti osnova za brzi i zdravi razvoj teladi.

EU- proizvodi iz SCHAUMANN-a ispunjavanju zahtjeve mliječnog tržišta

Sve više mljekara zahtijeva komponente u hranidbi koje dolaze iz Europe. Ovaj zahtjev je moguće provesti sa proteinskim i komponentama smjesa. SCHAUMANN pokazuje kako se to ostvaruje i sa specijalnim proizvodima.

Stabilna proizvodnja mlijeka unatoč toplinskom stresu

Već kod temperatura nešto iznad 20 °C kod mliječnih krava dolazi do toplinskog stresa. Posljedice su smanjena proizvodnja mlijeka,potiskivanje rezultata reprodukcije i narušeno zdravlje papaka. SCHAUMANN Vam želi pokzati kako izbjeći toplinski stres.
 

Pravilno hraniti telad: uz intenzivan plan napajanja ne zaboraviti burag

Osnova za jedan povećani potencijal proizvodnje leži u štali za telad. Intenzitet napajanja i razvoj buraga su važni čimbenici. Pročitajte koje značenje ima odgovarajući postav obroka.

Toplinski stres – izbjegnite utjecaj na proizvodnju mlijeka, plodnost i zdravlje

Pod visokim temperaturama i često i visokom vlažnosti zraka u ljetnim mjesecima narušava se ne samo proizvodnja mlijeka već i zdravlje i plodnost krava. Toplinski stres se može ciljano izbjeći u ljetnim mjesecima.

Upotreba kolostruma - kamen temeljac odgoja teladi

Najvažnije 3 postavke za odgoj teladi glase:
„brzo – u odgovarajućoj količini – vrhunske kvalitete“
Tko poštuje ova osnovna pravila pruža svojoj teladi najvažniju osnovu za neometani i zdravi razvoj.