Prodaja & distribucija


Prodaja & distribucija 

Rad za SCHAUMANN

 

Snaga ljudstva u stručnosti i vođenju

 

Uspjeh svakog gospodarstva- našeg klijenta je i naš uspjeh. Za postizanje takvog cilja SCHAUMANN treba u svim radnim područjima kompetentne i angažirane djelatnike koji se mogu identificirati sa našom međunarodnom koorporacijom i snažno povezati sa interesima naših klijenata. Naši djelatnici profitiraju sa kroz brojna i višeznačna radna područja sa interesantnim mogućnostima razvoja. Snagu u stručnosti i vođenju potražujemo u područjima:

  • Prodaja/ Izvoz
  • Upravljanje u proizvodnoj strukturi i razvoju proizvoda
  • Proizvodnja
  • Poslovanje

Studij

 

Studentima poljoprivrednih i veterinarskih fakulteta pružamo mogućnost sakupljana prvog iskustva u struci tijekom jednog praktikuma. Schaumann pruža potporu kod rada na magisteriju, diplomi i dizertaciji u područjima hranidbe domaćih životinja, konzervairanja krmiva, tehnologije proizvodnje i uzgoja životinja. Na području Njemačke i Austrije.

Stručno obrazovanje

 

SCHAUMANN izgrađuje: svake godine omogućujemo mladim ljudima da svoje završne radove naprave u različitim prodajnim i tehničkim područjima svojih budućih struka.

Vaš partner

SCHAUMANN ljudski resursi u Njemačkoj

Tel.: +49 (0) 4101 218-2000
Fax: +49 (0) 4101 218-2499