Prodaja & distribucija


Prodaja & distribucija 

Inovativne djelatne tvari

MiCu - mikronizirani bakar za više sigurnosti u proizvodnji prasadi

Inovativna djelatna tvar MiCu, mikronizirani bakar iz SCHAUMANN-a, podupire zdravlje i proizvodne rezultate prasadi a da ne prekoračuje zakonski dozvoljene granice primjene.

AKTIMAG – organski vezani magnezij sa visokim biološkim iskorištenjem

SCHAUMANN je razvio AKTIMAG- visoko pristupačan magnezij. U patentiranoj proceduri taj mineral se združuje u kompleksnu strukturu sa dvije molekule glicina. Na taj način on ostaje stabilan u probavnom sustavu i visoko iskoristiv za organizam.

ZELLPRO za krave- novi kompleks za zaštitu stanica organizma od slobodnih radikala

ISF Schaumann Istraživanje razvilo je ZELLPRO kompleks zaštite stanica organizma koji čine antiokdansi (jedan od njih vitamin E) a tu su i bakar, cink, mangan i selen kao asistenti u prevenciji oksidativnog stresa kod visoko produktivnih krava.

AMINOTRACE - inovativni razvoj organski vezanih mikroelemenata

Aminotrace su organski vezani mikroelementi proizvedeni u Schaumann-u. Patent u rukama Schaumann-a !  Visoko efikasni organski vezani mikroelementi !

CERAVITAL – proizvod fermentacije za svinje, perad i preživače

Primjenom CERAVITAL-a se u smjesama za svinje, perad i preživače sadržane NSP- frakcije bolje iskorištavaju i probavljivost krmiva raste.

ASS-CO FERM – živi kvasci i probiotik za probavu u buragu

ASS-CO FERM je u SCHAUMANN-istraživanju razvijena kombinacija prorobiotika i živih kvasaca i djelatnih tvari. Ona jača zdravlje i poboljšava proizvodnju mlijeka i konzumaciju krmiva.

SGW –djelotvorna kombinacija za sigurnost, zdravlje i rast u odgoju teladi

SGW-Faktor je inovativni kompleks djelatnih tvari koji djeluje pozitivno na crijevne procese i tako brine za više sigurnosti, zdravlja i rasta teladi u odgoju.

PROVITA LE – SCHAUMANN-probiotik za telad

PROVITA LE je kombinacija dvaju sojeva bakterija mliječno-kiselog vrenja. On potiskuje mikroorganizme uzročnike bolesti i jača poželjnu mikrofloru crijevnog trakta mlađe teladi.

BOVIN-S-KOMPLEX – kombinacija biljnih komponenti za preživače

Specijalna kombinacija bilja u  BOVIN-S-KOMPLEX optimira hranidbu mliječnih krava, naročito kod proteinskih krmiva sa visokim nivoom razgradnje proteina (85 % i više) kao što su zelena krma i sjenaže.

BONVITAL – probiotik Schaumann-a

BONVITAL je ekskluzivna inovacija iz SCHAUMANN Razvoja i probiotička alternativa za osiguranje proizvodnih rezultata tovu pilića i svinjogojstvu-od krmača preko prasadi do tovnih svinja.