Prodaja & distribucija


Prodaja & distribucija 

Inovativni proizvodi za siliranje & higijenu krmiva

BONSILAGE-silažni inokulanti vode na tržištu i u inovaciji od 2000.

Inovativni silažni inokulanti iz proizvodnih divizija BONSILAGE BASIC, BONSILAGE SPEED i BONSILAGE FIT su prilagođeni svim uvjetima tijekom siliranja i hranidbe.

Higijenski prah PROFISTREU LB sa aktivnim zaštitnim kulturama optimira mikroklimu štala

Primjenom ovog higijenskog praha za posipanje u štalama kod goveda, svinja i perad optimiraju se dodatno rezultati redovitog čišćenja i dezinfekcije. SCHAUMANN ima novi higijenski prah obogaćen zaštitnim bakterijskim kulturama.

SCHAUMASIL- program konzerviranja žitarica sa organskim kiselinama

Trajnost žitarica za hranidbu domaćih životinja konzerviranjem kiselinama je postupak kojim se spriječava razvoj plijesni i bakterija u smjesama, vlažnim žitaricama i CCM-u.