Prodaja & distribucija


Prodaja & distribucija 

Uspješni svinjogojci

Ad-libitum-hranidba sa silažom vlažnog zrna kukuruza

Obiteljsko gospodarstvo Maria i Xaver Sigl iz Vorthanna, Područje Weihmichl, uvjerili su se u ekonomičnost korištenja silaže vlažnog zrna kukuruza.

Vaš kontakt

Dr. Martin Rimbach

 

Istraživanje & Razvoj
Područje svinje
Tel. + 49 (0) 4101 218-3000
Fax + 49 (0) 4101 218-3199

u Hrvatskoj: + 48  665 148

info@schaumann.hr