Prodaja & distribucija


Prodaja & distribucija 

Uspješna gospodarstva

Farma Salaš- primjer uspješnog upravljanja mliječnim stadom, Hrvatska

Velika pažnja posvećuje se kvaliteti voluminoznog dijela obroka. Tehnologija siliranja se iz godine u godinu usavršava. Interakcija zdravlja i proizvodnosti. Korištenje silažnih inokulanata je obavezna stavka.

Ad-libitum-hranidba sa silažom vlažnog zrna kukuruza

Obiteljsko gospodarstvo Maria i Xaver Sigl iz Vorthanna, Područje Weihmichl, uvjerili su se u ekonomičnost korištenja silaže vlažnog zrna kukuruza.

Kvaliteta za količinu- koncept za povećanje proizvodnje mliječnog stada

Moderno upravljanje i proizvodnja krmiva na vlastitom gospodarstvu na vrhunskoj razini, izgrađuju osnovu za najveću proizvodnju mliječnog stada na gospodarstvu Tellmann, Peheim. Glase za vrhunsko gospodarstvo u WEU. 

Plus za najbolju stabilnost ljuske jajeta

Obitelj Gutscher uspješno provodi direktnu prodaju jaja nesilica na slobodnom držanju. Ekonomičnost u radnoj snazi, opremi i vlastitim krmivima omogućuje jednu troškovno nisku proizvodnju.