Prodaja & distribucija


Prodaja & distribucija 

Novi proizvodni program za prasad- NatuPig

12.11.2020 - Uz SCHAUMANN uspješno u životu prasadi


© Budimir Jevtic - stock.adobe.com

Pri odabiru odgovarajuće hrane za prasad, važnu ulogu igraju ne samo dobni zahtjevi životinja, već i koncepti hranidbe specifični za svaku pojedinu farmu. Različite farme ujedinjuje zajednički cilj: stvoriti osnovu za zdrave životinje s uspješnim odgojem prasadi koji se potvrđuju visokim dnevnim prirastima u tovu svinja ili stabilnim rezultatima sa krmačam. S novim NatuPig programom za odgoj prasadi, SCHAUMANN nudi pravo rješenje za svaku dob, kao i različite strukture i zahtjeve farmi.
 

Nova paleta NatuPig proizvodnog programa podijeljena je u dvije linije proizvoda (vidi prikaz). Ovisno o strategiji hranidbe, svaka farma može birati između linije proizvoda potpuno na bljnoj bazi ili linije sa dodatkom visokokvalitetnih izvora životinjskih proteina. Obje linije proizvoda sadrže dokazane djelatne tvari u liniji premiksa „NatuPig“: u proizvodu od algi CERAGEL, u probiotiku CERABAC i fermentacijskom proizvodu CERAVITAL XP.
 

Kombinacija visoko probavljivih komponenata s raznim SCHAUMANN- djelatnim tvarima ispunjava zahtjeve za dobno orijentiran i siguran odgoj prasadi. Koordinirana interakcija različitih djelatnih tvari podržava optimalnu upotrebu hranjivih sastojaka, zdravlje crijeva, a time i zdravlje životinja i na kraju prpozvodne rezultate.

Kontakt

SCHAUMANN odnosi sa javnošću

Tel. +385 (48) 665 - 148
Fax +385 (48) 665 - 149