Prodaja & distribucija


Prodaja & distribucija 

MiZi- mikronizirani cink iz Schaumann-a

01.03.2019 - MiZi smanjuje proljev prasadi

Jedno od najčešćih oboljenja prasadi u odgoju je proljev. Želučano-crijevne bolesti su, sa 40 % udjela, jedan od  najčešćih razloga primjene antibiotika u svinjogojstvu. Kao alternativa antibiotika je sa velikim uspjehom primjenjivana farmakološka dozacija cink- oksida (ZnO) u razini od 2.500-3.000 ppm. Zbog stvaranja rezistencije  kao i zbog onečišćenja okoliša, naročito su u žarištu alternativna rješenja .

 

U tom smislu se MiZi, SCHAUMANN-djelatna tvar iz mikroniziranog cink- oksida, već u pokusima u praksi  višestruko dokazala, obečavajući uspjeh. Već sama mehanička obrada cink-oksida povećava površinu i aktivira molekularnu strukturu. MiZi demonstrira dodatno i svoja funkcionalna obilježja već kod srednjih dozvoljenih vrijednosti područja primjene. Rezultat je usporediv sa djelovanjem farmakoloških dozacija ZnO.

 

Primjena MiZi je, zbog efikasnog potiskivanja E. coli i istodobno jasno smanjenje pojave proljeva kod odbijene prasadi, jedan značajan doprinos zdravlju životinja. Istovremeno je po osnovi zaštite okoliša, u usporedbi sa farmakološkim dozacijama, značajno smanjena količina cinka u smjesi i time osigurana manja količina izlučivanja u okoliš.

 

Ostale informacije kod SCHAUMANN-savjetnika ili direktno na

 

SCHAUMANN – An der Mühlenau 4 – 25421 Pinneberg

Telefon: +49 4101 218-2000

Telefax: +49 4101 218-2299

info@schaumann.de

info@schaumann.hr

www.schaumann.de

Novitet u inovaciji za 2018.

Kontakt

SCHAUMANN odnosi sa javnošću

Tel. +385 (48) 665 - 148
Fax +385 (48) 665 - 149