Prodaja & distribucija


Prodaja & distribucija 

MiCu – mikronizirani bakar
25.10.2019 - MiCu – mikronizirani bakar

Kroz nove koncepte koristimo maksimume različitih svojstava bakra. Inovativna djelatna tvar MiCu podupire zdravlje i proizvodnost prasadi bez prekoračenja najvećih dozvoljenih količina bakra.

RINDAVITAL BALANCE- u buragu zaštićene aminokiseline
28.02.2019 - Za visoke rezultate prema potrebama krava

RINDAVITAL BALANCE- proizvodni program nadopunjuje potrebe i proizvodnji krava odgovarajuću opskrbu aminokiselinama i obroku optimalno korištenje sadržanog dušika. On pomaže uštedjeti sirovi protein, tako da se odterećuje metabolizam krava i pozitivno utječe na proizvodnju mlijeka i sastav mlijeka.

MiZi- mikronizirani cink iz Schaumann-a
01.03.2019 - MiZi smanjuje proljev prasadi

Najčešće oboljenje prasadi u odgajalištu je proljev. Želučano- ctijevne bolesti su sa 40 % udjela, jedan on najčešćih razloga korištenja antibiotika u svinjogojstvu. .