Prodaja & distribucija


Prodaja & distribucija 

Schaumann novosti 2015

Schaumann je prvi i u 2015.!
- Schaumann je opet potvrdio svoju dugogodišnju poziciju na čelu barometra i za 2015.!

DLG je njemačko nezavisno poljoprivredno društvo koje je i za ovu 2015. godinu izabralo najbolje tvrtke iz segmenata hranidbe domaćih životinja, mehanizacije, sjemenarstva i usluga u poljoprivredi. Sa 51 bodom SCHAUMANN je visoko iznad Raiffeisena sa 47 i Agravisa sa 45 bodova.

Revolucija u tekućoj hranidbi se nastavlja: SCHAUMALAC FEED PROTECT XP
24.11.2015 - Nove startne kulture za fermentaciju komponenata u tekućoj hranidbi

Cilj fermentacije tekućih krmiva u tovu svinja je prije svega konzerviranje i higijenizacija hranidbene juhe kao i pripremna faza probave.Dodatak tekućeg fermentirajućeg krmiva potiče pozitivnu crijevnu floru i probavne procese.
Schaumann se intenzivno bavi fermentacijom tekućih hranidbenih komponenti i nadopunio je svoj proizvodni program SCHAUMALAC FEED PROTECT sa još jednim proizvodom. Pročitajte!

Osigurati urod kukuruzne silaže!
- Nemojte pribrojiti i gubitke siliranja i naknadnog zagrijavanja gubicima uslijed suše

Situacija koja se ponavlja iz 2013. Treba imati u vidu rezultate analiza takvih nedozrelih kukuruza. Takva masa je sa niskom suhom tvari od 25-28%, sa vrlo niskim sadržajem škroba uz istovremeno vrlo visokim šećernim udjelom: do 12%. Vrlo je visoki udio vlaknine ( do 27%).
Ovo nisu najbolji uvjeti za silirajuće procese... 

Evo nas opet u sjenaži!
- Siliranje trava je pred vratima

Sezona sjenaža je za neke već počela a većina se sprema za nju. I u ovoj godini za uspješnost sjenaža neophodni su pravi silažni dodaci (silažni inokulanti). 

Tekuća hranidba sisajuće prasadi
- Novi SCHAUMANN-tekući-koncept

U proizvodnji prasadi su često realnost velika legla sa više od 30 odbijenih prasadi po krmači godišnje. Proizvodnja mlijeka krmače nije uvijek dostatna za othranu vitalne prasadi sa visokim težinama odbića. Dopuna mlijeka krmače dodatnim krmivima važna je naročito u prvim danima sisanja.

DLG-imidžbarometar za 2014
06.01.2015 - SCHAUMANN potvrdio dugogodišnju poziciju vodećeg

U DLG-imidžbarometru za 2014. potvrdio je SCHAUMANN svoju dugogodišnju poziciju na čelu barometra. U kategoriji za hranidbene dodatke i dodatke na gospodarstvu SCHAUMANN je zauzeo uvjerljivo prvo mjesto zahvaljujući inovativnosti u hranidbenim konceptima i proizvodnom znanju (Know-how).