Prodaja & distribucija


Prodaja & distribucija 

Novosti iz koncerna 2014

Dobro Gut Hülsenberg: izvanredan uspjeh
- Četiri krave sa životnom proizvodnjom od 100.000 kg mlijeka

U 2010. je pet krava sa Dobra Gut Hülsenberg ostvarilo životnu proizvodnju mlijeka od 100.000 kg. I u ovoj godini su četiri krave iz stada sa Gut Hülsenberg ponovile izvanrednu životnu proizvodnju od 100.000 kg mlijeka.

BC.ZYM - krojački precizan encimatski koncept
- Za smanjenje viskoznosti i bolje iskorištenje supstrata

Kada je riječ o optimizaciji efikasnosti proizvodnje plina u bioplinskim postrojenjima, Schaumann BioEnergy ima jedan modulirani sustav koji je encime kao dodatke razvio do krojačkog savršenstva, savršenstva po mjeri.

Drugo-bioplinsko postrojenje na Dobru Gut Hülsenberg
- Ciljani istraživački rad pojačava tržišne šanse za vrenje gnojevke

Sa drugim istraživačkim postrojenjem u prosincu 2013. na svojem dobru,
Schaumann Biotic Systems GmbH & Co. KG je proširio svoj rad na proizvodnji bioplina. Cilj postrojenja je optimizacija u tehnološkim postupcima i biološkim procesima.

Schaumann BioEnergy: DLG-ocjene za dva silažna inokulanta
- SILASIL ENERGY i SILASIL ENERGY.XD za inokulaciju bioplinskih supstrata

Komisija za ocjenjivanje u DLG-sustavu za inokulante  zatvorila je svoja odobrenja za djelovanja inokulanata u smislu proizvodnje metana tkz. smjer 2(Metan) te proizvode SILASIL ENERGY i SILASIL ENERGY.XD ocjenila odličnima!

Dobro Gut Hülsenberg: proizvodnja mlijeka prijateljska okolišu
24.06.2014 - Bilanca emisije stakleničkih plinova

Dobro Gut Hülsenberg prakticira proizvodnju koja je okrenuta budućnosti i zaštiti okoliša. U prvom planu su korištenje kvalitetnih i visokovrijednih i sigurnih proizvoda, konkurentnih na tržištu i očuvanje prirodnih resursa.