Prodaja & distribucija


Prodaja & distribucija 

Novosti iz koncerna 2012

Direktan prihod za gospodarstva sa bioplinom kroz direktnu prodaju struje

Schaumann BioEnergy i  tvornička zajednica grada Trianel ušla u kooperaciju i za njihove klijente u isti mah omogućila ekonomični pogon bioplinskog postrojenja i optimalne uvjete prodaje struje.

Novo bioplinsko-BHKW postrojenje na farmi Gut Hülsenberg
- Još jedan klimi prijateljski korak za proizvodnju komponenti za hranidbu

Zahvaljujući satelitu internog imena BHKW na bioplinskom dijelu farmr Gut Hülsenberg napravljen je još jedan klimi prijateljski korak u proizvodnji komponenti za hranidbu. Sa proizvodnjom električne struje od 250 kW proširio se rad toplane od prijašnjeg kapaciteta bioplinskog postrojenja za istraživanje na ukupno 750 kWel.

BC.ZYM M+- novi encimatski proizvod za poboljšanje protočnosti mulja iz fermentora

ISF SCHAUMANN-Istraživanje je uspjelo optimiralti formulaciju proizvoda BC.ZYM M+ . Selektirane, visokoproizvodne, proizvodne gljivice za encime povisile su sveukupnu encimatsku aktivnost ali naročito u području esteraza, celulaza, pektinaza, ksilanaza kao i amilaza.

Kontakt

SCHAUMANN odnosi sa javnošću

Tel. +385 (48) 665 - 148
Fax +385 (48) 665 - 149