Prodaja & distribucija


Prodaja & distribucija 

Novosti iz koncerna 2011

20.000 € za mlade znanstvenike
- H. Wilhelm Schaumann-Zaklada je u ovoj godini podijelila dvije poticajne nagrade

Prof. dr. Cord Drögemüller-u (Fakultet Bern) i prof. dr. Qendrim Zebeli-ju (Fakultet Beč) dodijeljene su nagrade iz H. Wilhelm Schaumann Zaklade. Zaklada premira u dvogodišnjem ciklusu mlade znanstvenike. Zahvaljujući izvanrednom istraživačkom radu u području domaćih životinja ove su godine dotirana čak dva znanstvenika sa po 10.000 € poticajnih sredstava.