Prodaja & distribucija


Prodaja & distribucija 

Download- Konzerviranje & Higijena

Bonsilage- program, zbirni prospekt

U ovom kratkom i jezgrovitom prospektu možete u kratko pročitati o inokulantima dostupnim na hrvatskom tržištu. ponuda i inovacija se i dalje nastavljaju...


Više proteina u tankom crijevu- sa Bonsilage Plus

Istraživanja Fakulteta Hohenheim proteinske kvalitete u travnim sjenažama potvrđuju: sa Bonsilage Plus povećana je količina by-pass proteina (UDP)....Dodatkom Bonsilage-proizvoda poboljšava se postojano proteinska kvaliteta sjenaža...i može se dnevno po kravi uštedjeti oko 0,28kg sojine/ repičine sačme...

Smjernice za uspješno siliranje kukuruza

U ovoj ćete brošuri na 20 stranica pronaći praktične savjete za pravo vrijeme berbe, tehniku doziranja, za pravilno gaženje i korištenje kukuruzne silaže cijele biljke i kukuruznog zrna ( sa ili bez klipa). Spremno za download.


Kompetentnost u bioplinu

Optimiramo biološke procese. Schaumann BioEnergy daje rješenja za proizvodnju plina na gospodarstvu. pružamo visoko specijaliziran Know-how.


Kontakt

SCHAUMANN odnosi sa javnošću

za Hrvatsku: +385 48 665 148

info@schaumann.hr