Prodaja & distribucija


Prodaja & distribucija 

Ekološka poljoprivreda - Goveda - Mase za lizanje


Informirajte se o obilježjima pojedine proizvodne faze ili izaberite grupu proizvoda sa pojedinačnim opisima proizvoda. 

Mase za lizanje

RINDAMIN LECKSTEIN


5 kilogramski kamen za lizanje za goveda , koze i ovce i divljač. 

DETAMIN MINERAL LICK PLUS


Masa za lizanje za krave i junad sa Bio-certifikatom