Prodaja & distribucija


Prodaja & distribucija 

Rezultati pokusa-svinje

SCHAUMACID PROTECT GRANULAT – kombinacija specijalno izabranih monoglicerida. Pokus u odgoju prasadi.

SCHAUMACID PROTECT GRANULAT je nova kombinacija kiselina sa monogliceridima (MCM) sa djelovanjem protiv gram-pozitivnih i grm-negativnih bkterija u svim područjima proizvodnje svinja. U pokusu odgoja prasadi dnevni prirasti i konverzija su značajno bolji. 

Monogliceridi – masne kiseline sa specijalnim efektima

Srednjelančane masne kiseline (MCFA) dobro su poznate u hranidbi domaćih životinja kao stabilizatori zdravlja i proizvodnih parametara tijekom posebnih faza u stočarstvu. Srednjelančani monogliceridi masnih kiselina (MCM) su unapređenje MCFA ..

Potvrđeni bolji rezultati sa SCHAUMALAC PROTECT

Pokus u obrazovnom i pokusnom centru Futterkamp potvrdio je opažanjima potencijal SCHAUMALAC PROTECT-a u odgoju prasadi. Iako na visokom nivou kontrolne grupe zabilježeno je značajno povećanje u pokusnoj grupi.

Efekti MCFA na proizvodne rezultate u odgoju prasadi

Dodatak srednjelančanih masnih kiselina (MCFA) je budućnosti orijentiran, ekonomičan način stabilizacije  visokoproizvodnih smjesa za prasad. Pozitivna praktična iskustva potvrđena su i točnim mjerenjima u pokusima.