Prodaja & distribucija


Prodaja & distribucija 

Novosti iz koncerna 2010

SILASIL ENERGY.Z - plus za sigurnost i veći prirod
01.09.2010 - Bioplinska postrojenja sa udjelom šećerne repe hranjena do granice proizvodnosti

Novi silažni dodatak iz Schaumann BioEnergy sada omogućuje da se šećerna repa kao sastavni dio dnevnog obroka bioplinskog postrojenja primjenjuje optimalno do granice proizvodnosti.

Kontakt

SCHAUMANN odnosi sa javnošću

Tel. +385 (48) 665 - 148
Fax +385 (48) 665 - 149