Prodaja & distribucija


Prodaja & distribucija 

Lansiranje novog SCHAUMANN- loga

Već 50 godina logo Schaumann-a predstavlja visoke zahtjeve i standarde kvalitete proizvođača H. Wilhelm Schaumann GmbH i glasi za jedan od najpoznatijih logotipova u industriji stočne hrane. Za 50-godišnjicu poznatog logotipa i uz to i proslavu 80. rođendana korporacije, SCHAUMANN lansira novi logo.

 

Šest zvijezda za Erfolg im Stall

 

Mnoge, ali naročito nove činjenice govore za Schaumann. Jasnoća, istinitost i vjerodostojnost ovdje su nanovo definirane: Schaumann je pionir u hranidbi domaćih životinja i donosi održivi ekonomski Erfolg in den Stall= uspjeh u štali.

 

Svaka zvijezda novog logotipa je jedan od zaštitnih Schaumann znakova : individualno savjetovanje, praksi orijentirano istraživanje, inovativni proizvodi, održivo korištenje resursa , uključenost u međunarodne mreže i naravno, sa novom šesom žutom zvijezdom, za Vaš održivi ekonomski Erfolg in den Stall= uspjeh u štali.

 

Tako se sadržaj robne marke i znakovi spajaju u jasnu cjelinu interpretacije.

 

SCHAUMANN – An der Mühlenau 4 – 25421 Pinneberg

Telefon: +49 4101 218-2000

Telefax: +49 4101 218-2299

info@schaumann.de

www.schaumann.de

SCHAUMANN Logo

Kontakt

SCHAUMANN objave za javnost

Tel: +49 4101 218-5607
Fax: +49 4101 218-5699