Prodaja & distribucija


Prodaja & distribucija 

Novi program premiksa za svinje

SCHAUMANN je svoj program za krmače, prasad i svinje posložio tako, da su Vam na raspolaganju tri jasno strukturirane linije premiksa.

 

Proizvodna linija SCHAUMAPHOS osigurava opskrbu životinja za visoku proizvodnost. Sa dodatkom CERAVITAL- a optimira opskrbljenost a organski vezani mikroelementi, naziva AMINOTRACE, brinu o jednoj stabilnoj proizvodnji.

 

SCHAUMALAC-proizvodna linije sadrži SCHAUMANN-ov probiotik BONVITAL za zdravlje crijeva, CERAVITAL za poboljšanje probave i organski vezane mikrolemente AMINOTRACE. Razina aminokiselina u premiksima je prilagođena svakoj pojedinačnoj fazi proizvodnnog ciklusa. U svim proizvodima za prasad iz ove linije, uvedena je tkz. MiZi, novi mikronizirani cink-oksid.

 

DYNAPHOS-proizvodna linija je višestruko opremljena sa različitim osnovama iz SCHAUMANN-a za posebne hranidbene situacije. Organski vezani mikroelementi kao AMINOTRACE, CERAVITAL i BONVITAL kao i fitaza, monogliceridi (MCM), AKTIMAG (magnezij- glicinat za redukciju stresa) mogu se ovisno o potrebama, uključiti u ovu liniju. Tako SCHAUMANN svakom proizvođaču svinja pruža u ponudi odgovarajući koncept, za gospodarstvu individualno riješenje, za više uspjeha u štali tj. Erfolg im Stall.

 

SCHAUMANN je sa novim linijama premiksa postavio osnovu za modernu, potrebama prilagođenu, raspoloživim krmivima odgovarajuću, za zdravlje životinja poticajnu i ekonomičnu hranidbu svinja. Tako je ostvariv Erfolg im Stall.

 

Ostale informacije kod  SCHAUMANN- savjetnika ili direktno na

 

SCHAUMANN – An der Mühlenau 4 – 25421 Pinneberg

Telefon: +49 4101 218-2000

Telefax: +49 4101 218-2299

info@schaumann.de

info@schaumann.hr

www.schaumann.de

Download

1.446 znakova

kopija na zahtjev