Prodaja & distribucija


Prodaja & distribucija 

RINDAVITAL BALANCE - u buragu zaštićene aminokiseline

RINDAVITAL BALANCE- proizvod nadopunjuje potrebe i proizvodnji krava odgovarajuću opskrbu aminokiselinama i obroku optimalno korištenje sadržanog dušika. On pomaže uštedjeti sirovi protein, tako da se odterećuje metabolizam krava i pozitivno utječe na proizvodnju mlijeka i sastav mlijeka.

 

Na Dobru Gut Hülsenberg, kao i na drugim farmama u praksi u cijeloj Njemačkoj, mnogo je obroka izanalizirano na bazi njihovog aminokiselinskog sastava i optimirano sa mješavinama u buragu zaštićenim aminokiselinama. Na temelju tih rezultata je SCHAUMANN razvio nove Rindavital Balance- proizvode.

 

Rindavital Balance M nadopunjuje za optimalu obroke na bazi sjenaža i one koje sadrže protein soje.

Rindavital Balance L nadopunjuje obroke sa kukuruznom silažom i one sa visokim udjelom repice sa optimumom lizinskog sadržaja.

 

Sva su istraživanja pokazala jedno povećanje upotrebe dušika sadržanog u obrocima do oko 3 %. Sadržaj ukupnog proteina se tako može smanjiti sa 16,5 na 15,5 % . Time se troškovi hranidbe smanjuju oko 15 ct po životinji i danu a ušteda dušika se kreće na godišnjoj razino od oko 14,6 kg po životinji. Kod gospodarstva sa  100 muznih krava to znači uštedu površina od oko 8 ha po novoj regulativi u gnojidbi. Dodatno se poboljšava proizvodnja mlijeka zbog stabilnosti komponenata mlijeka.

 

Ostale informacije kod SCHAUMANN- savjetnika ili direktno na

 

SCHAUMANN – An der Mühlenau 4 – 25421 Pinneberg

Telefon: +49 4101 218-2000

Telefax: +49 4101 218-2299

info@schaumann.de

info@schaumann.hr

www.schaumann.de

 

Download

1.424 znakova

kopija na zahtjev