Prodaja & distribucija


Prodaja & distribucija 

Reducirati salmonele u svinjcima


Istraživanje, dokumentacija i borba protiv salmonela u štalama sa tovnim svinjama je određena saveznim pravilnikom za svinje i salmonele i za svinjogojca obavezna. Istovremeno je i status pojave salmonela važan u stavljanju svinja na tržište i određivanju njihove cijene i treba se djelotvorno smanjivati kroz postupke higijene i hranidbenim postupcima.

 

Postupci protiv salmonela na gospodarstvu-farmi  

 • Paziti na dovoz prasadi i nazimica po pravilniku, sa sličnih gospodarstava sa odgovarajućim statusom salmonela.
 • Savjesno čišćenje i dezinfekcija transportnih sredstava, prolaza, rampi i radnih uređaja nakon svake isporuke.
 • Posljedična i dokumentirana borba protiv štetočina i muha: i u gnojevci upotreba larvicida.
 • Strane životinje, kao što su psi, mačke i ptice, treba odstraniti iz štale i iz skladišta sa hranom.
 • Osobna higijena kroz npr. dezinfekcijske kade za svaki odjeljak.
 •  

 

Postupci protiv salmonela u samom gospodarstvu-farmi

 • Strogo pridržavanje pravila van-unutra.
 • Štale kod svakog prašenja/ naseljavanja očistiti i dezinficirati (DVG-izlistana djelotvorna dezinfekcijska sredstva protiv salmonela).
 • Ostale prostorije i bolesni dio redovito isprazniti, brižno očistiti i dezinficirati.
 • Očistiti spremike za hranu (silose), vage i transportere.
 • Očistiti zračne otvore kako bi se spriječio ulaz novih klica u svježe očišćene odjeljke.
 • Takuće sisteme hranidbe i cijevi za vodu za piće održavati sa odgovarajućim sredstvima u higijenskom stupnju bez primisli.

 

Postupci sa hranom i za zdravlje životinja

 

Određena postupanja sa hranom mogu poboljšati zdravlje crijeva – struktura i specijalni kiselinski dodaci.

 • Brašnasta, grubo samljevena smjesa potiče povećanu fermentaciju u crijevima sa odgovarajućom povećanom količinom kratko lančanih masnih kiselina (propionska, maslačna i octena) koje su bakteriostatskog djelovanja. Laktobacili se mogu bolje razvijati u želučano-crijevnom traktu i pogoduju harmoničnosti crijevne flore.
 • Smjese sa puno ječma (svedene na minimum pšenica i raž) poboljšavaju strukturu smjese i povisuju udio tvari koja bakeriološki fermentira u debelom crijevu.
 • Specijalne organske kiseline utječu pozitivno na zdravlje crijeva. Bakterije kao što su salmonele i E. coli itd. su djelotvorno smanjenom broju. Kroz regulaciju pH-vrijednosti u želucu stvara se jedna barijera za takve patogene a encim pepsin- važan za probavu proteina- je u optimumu.

Autor

Tim-Ove Kuhlmann

Tim-Ove Kuhlmann


Istraživanje & Razvoj
Higijena