Prodaja & distribucija


Prodaja & distribucija 

Management- savjeti za svinjogojce

Stabilna proizvodnja usprkos rastućim temperaturama ljeta

Visoke temperature i vlage zraka tijekom ljeta često vode ka narušavanju proizvodnje u svinjogojstvu. Ovdje možete pročitati kako svoje svinje možete poduprijeti za vrijeme toplinskog stresa kroz prilagođenu hranidbu i odgovarajući management.

Pravilnik za gnojidbu: Odteretiti bilancu hranjiva u svinjogojstvu

SCHAUMANN Vam pokazuje kako se sa ciljanom hranidbom svinja može regulirati bilanca hranjiva. To je naročito odlučujuće za gospodarstva sa velikom naseljenosti životinja i sa malo površina, zbog redukcije prekoračenja bilance dušika i fosfora.

Crijeva krmača hraniti zdravo: opskrba krmača vlakninom.

Pravilna hranidba sa odgovarajućom vlakninom i probavi prilagođenim smjesama su odlučujući preduvjeti za povećanje proizvodnosti i zdravlja krmača.

Kako krmače mogu biti produktivnije-hranidba kao ključna funkcija managementa

U fazi sisanja prasadi slabine krmače su osnova razvoja dotičnog legla. U suprasnosti, izgubljena tjelesna masa treba se hranidbom povratiti tj. ...

Reducirati salmonele u svinjcima

Sa konzekventnom higijenom i hranidbenim postupcima mogu se poštivati odrednice pravilnika svinje -salmonela i optimirati njihov status za izlazak na tržište i razinu cijene.

Proizvodni gubici krmača ovisni o toplinskom stresu? Tako ne treba biti!

Visoke temperature i visoka vlažnost zraka u ljetnim mjesecima često dovode do poremetnji u optoku krvi, produženo vrijeme prašenja, do nedostatnog mlijeka i gubitaka težine krmača. Toplinski stres u ljetnim mjesecima stočar može sprijećiti.