Prodaja & distribucija


Prodaja & distribucija 

Zamjenice za telad- sačuvane i poboljšane vrijednosti- novi program Kalbi Milch


Od teleta do mliječne krave

SCHAUMANN misao vodilja i izazov je kontinuirani razvoj. Kako bi se postigao taj cilj, dokazani proizvodi u praksi se stalno poboljšavaju. Najnovija znanstvena saznanja i praktična iskustva osnova su za reviziju programa mliječnih zamjenica za telad KALBI MILCH. Novi program potvrđuje se kroz poboljšane omjere hranjivih tvari, prilagođene količine doziranja i najbolje komponente za telad. To znači da svako poljoprivredno gospodarstvo može vlastiti uzgoj teladi učiniti još djelotvornijim i fleksibilnijim.

Zdrava telad visokih prirasta rezultat su optimalne opskrbe hranjivim tvarima i mineralima. Uz dovoljnu apsorpciju energije i proteina, presudnu ulogu u rezultatima imaju i pravi omjeri hranjivih tvari i visoka probavljivost korištenih komponenti. Aktualni rezultati istraživanja Schaumann ISF baza su sastava hranjivih tvari različitih mliječnih zamjenica. Različite proizvode KALBI MILCH upotpunjuju praktična iskustva iz primjene u Gut Hülsenbergu- farma SCHAUMANN. Dokazani SCHAUMANN aktivni sastojci AKTIMAG, AMINOTRACE, MiZi, PROVITA LE i SGW faktor također osiguravaju stabilno zdravlje crijeva, najbolji rast i visoku razinu učinkovitosti. Svi proizvodi programa mliječnih zamjenica KALBI MILCH odlikuju se izvrsnom topljivošću i mogu se koristiti i kroz posude ili automate za napajanje.

Bilo da se radi o hranidbi ad libitum (po volji) ili klasičnom restriktivnom sustavu napajanja, punomasnim mlijekom ili zamjenicama za mlijeko i bez obzira na trajanje napajanja; novi program KALBI MILCH mliječnih zamjenica SCHAUMANN ima pravo rješenje za svako poljoprivredno gospodarstvo i omogućuje fleksibilnost prilagodbe sustava hranidbe po individualnim ciljevima svakog voditelja farme.

 

Dodatne informacije
SCHAUMANN- služba za javnost
Tel: +49 4101 218-5600
Fax: +49 4101 218-5699

u Hrvatskoj:

Tel: +385 48 665 148
Fax: +385 48 665 149

e-mail: info@schaumann.hr

 

 

 

Kontakt

SCHAUMANN odnosi sa javnošću

Tel. +385 (48) 665 - 148
Fax +385 (48) 665 - 149