Prodaja & distribucija


Prodaja & distribucija 

Download- Goveda

Poster - Management stada

Planer stada koristan je za planiranje u štali. Skinite poster u A3 formatu za korištenje.


Poster: Rase goveda

Na 2 Din A4-stranicama pronaći ćete preglednan prikaz najvažnijih rasa goveda korištenih u poljoprivrednoj proizvodnji.  


Kontakt

SCHAUMANN odnosi sa javnošću

za Hrvatsku: +385 48 665 148

info@schaumann.hr