Prodaja & distribucija


Prodaja & distribucija 

Proizvodi za svinje u uvjetima prakse

CERAVITAL XP bolje koristi sirovi protein smjesa

Istraživanja na Dobru Gut Hülsenbergu dokazuju odličan učinak CERAVITAL XP-a. Inovativni dodatak povećava dnevne priraste i osigurava stabilnu mesnu jedinicu i visoki nivo konverzije hrane.

MIZI smanjuje pojavu proljeva kod odbijene prasadi

Istraživanja pokazuju da inovativna djelatna tvar MiZi iz mikroniziranog cinka djeluje protiv proljeva. Cink oksid u kritičnim fazama odbića pruža sigurnost i pomaže u smanjenju gubitaka u proizvodnji.

SCHAUMALAC 50 PLASMA G - farme sa krmačama postižu ciljano bolje konverzije u odgoju prasadi

Rezultati sa gospodrstva sa 450 krmača potvrđuju proizvodnost SCHAUMALAC 50 PLASMA G. Povećani dnevni prirasti, poboljšana konverzija i poboljšani rezultati u ciklusnom ritmu osiguravaju ekonomičnost u proizvodnji prasadi.

SCHAUMA OMNI-S – pokus iz prakse na 300 krmača potvrdio poboljšanje plodnosti i vitalnosti

Povratne informacije iz prakse iskazuju: SCHAUMA OMNI-S utjecao je na intenzivnije tjeranje i povećanje rate koncepcije. Pozitivni efekti sa SCHAUMA OMNI-S dokumentirani su u navedenom praktičnm testu.

Vaš kontakt

Dr. Martin Rimbach

 

Istraživanje & Razvoj
Područje svinje
Tel. + 49 (0) 4101 218-3000
Fax + 49 (0) 4101 218-3199

u Hrvatskoj: + 48  665 148

info@schaumann.hr