Prodaja & distribucija


Prodaja & distribucija 

Crijeva krmača hraniti zdravo: opskrba krmača vlakninom.


Crijeva krmača hraniti zdravo:

Odlučujući preduvjeti za poboljšanje proizvodnje i zdravlja krmača su njihova pravilna hranidba sa odgovarajućim nosačima vlaknine i jedni probavi prilagođeni obroci. Naročito je važna opskrba vlakninom u smislu zadovoljenja osjećaja sitosti u suprasnosti i funkcionirajućih crijeva u fazi prašenja.

 

Specijalno fermentirajuće frakcije vlaknine potiču kroz svoj veliki kapacitet vezivanja vode efekt sitosti i spriječavaju začepljenje. One potiču u debelom crijevu bakterijsko vrenje i spriječavaju začepljenje u vrijeme oko  faze prašenja. U fermentaciji nastale hlapive masne kiseline, kao što su maslačna i octena kiselina, potiskuju neželjene uzročnike i istovremeno služe kao hrana crijevne sluznice.Tako se smanjuje rizik od MMA.

 

Kako bi se osigurala opskba vlakninom SCHAUMANN u ponudi ima  gotovu smjesu sa različitim vlakninom bogatim komponentama. Tako da je na raspolaganju topljiva i netopljiva vlaknina (vidi prikaz 1 i 2 ).Izbor komponenti u sadržaju proizvoda slijedio je kemijski sadržaj, higijensku kvalitetu, dostupnost i cijenu. Sve su češće mješavine vlaknine ( različita krmiva sa topljivom i netopljivom vlakninom ) kao i dodatak lignoceluloze.

 

Tri proizvoda omogućuju stvaranje proizvodno jakih smjesa za krmače i to SCHAUMANN-PIGFASER, SCHAUMANN-FASERKONZENTRAT i SCHAUMALAC Z 10 OMEGA bez potrebnog dodatnog dodavanja nosača vlaknine ( vidi prikaz 3). Naročite prednosti pruža SCHAUMALAC Z 10 OMEGA, mineralna mješavina za krmače iskombinirana sa specijalnim nosačima vlaknine i komponentama masti.

prikaz. 1: opskrbljenost vlakninom smjese za krmače (g/kg gotove smjese, 88 % ST)


NDF- neutralna deterđent vlakna i vlaknina ( Rohfaser)$ suprasne ( tragende), dojne ( laktierende)

prikaz 2: pojedinačna krmiva bogata vlakninom


NDF- neutralna deterđent vlakna i vlaknina ( Rohfaser)

navedena krmiva redom- pšenične posije, melasirani repini rezanci, sladne klice, ljuske zrna soje, komina jabuka, SCHAUMANN- FASERKONZENTRAT, SCHAUMANN- PIGFASER

prikaz 3: SCHAUMANN-hranidbene mješavine sa SCHAUMALAC Z 60 SPEZIAL ATG i SCHAUMALAC Z 10 OMEGA


suprasnost i laktacija

komponente u smjesama su - ječam, pšenica, sojina sačma, sojino ulje, SCHAUMANN- proizvodi

Autor

Key-Account manager za svinjogojstvo