Prodaja & distribucija


Prodaja & distribucija 

Rezultati pokusa u siliranju i higijeni krmiva

BONSILAGE PLUS smanjuje upotrebu gotovih smjesa

BONSILAGE donosi više proteina u tanko crijevo. Biološki silažni dodaci poboljšavaju kvalitetu proteina sjenaža. To potvrđuju rezultati analiza Sveučilišta Hohenheim sa opsežnim materijalom o istraživanju.

Gospodarstvo Riswick prezentira rezultate iz 2011 siliranja vlažnog zrna kukuruza

CCM-konzerviranje se još uvijek provodi sa kemijskim proizvodima-kiselinama. Inokulant Bonsilage CCM ( kombinacija bakterija) pruža široku paletu djelovanja, ekonomičnu i ne korozivnu alternativu- potvrđeno rezultatima pokusa na gospodarstvu Riswick.

BONSILAGE donosi više proteina u tanko crijevo

Novi rezultati analiza su potvrdili:
BONSILAGE donosi više proteina u tanko crijevo.. BONSILAGE značajno povećava kvalitetu sjenaža. To potvrđuju analize sa Fakulteta Hohenheim sa sveobuhvatnim materijalom.