Prodaja & distribucija


Prodaja & distribucija 

Inovativni proizvodi- goveda

SCHAUMANN je razvio KALBI TMR ALFA , jedan moderni TMR za telad - sa najboljim prihvaćanjem

Sadašnji obroci za telad iz kravljih TMR-a ili obroci po volji sa dugačkim sijenom riješeni su u modernim štalama sa suhim tkz TMR-om za telad. SCHAUMANN je razvio takav TMR za telad na temelju brojnih pokusa.

RINDAMAST - hranidbeni koncept za sve faze rasta junadi

Schaumann je RINDAMAST-program preradio i postavio na još boljim osnovama- za još djelotvornije iskorištenje hranjiva. Čine ga šest proizvoda koji pokrivaju ulazne, mlade, lagane katergorije pa sve do kategorija završnog tova.