Prodaja & distribucija


Prodaja & distribucija 

Management- savjeti za goveda

EU- proizvodi iz SCHAUMANN-a ispunjavanju zahtjeve mliječnog tržišta

Sve više mljekara zahtijeva komponente u hranidbi koje dolaze iz Europe. Ovaj zahtjev je moguće provesti sa proteinskim i komponentama smjesa. SCHAUMANN pokazuje kako se to ostvaruje i sa specijalnim proizvodima.

Stabilna proizvodnja mlijeka unatoč toplinskom stresu

Već kod temperatura nešto iznad 20 °C kod mliječnih krava dolazi do toplinskog stresa. Posljedice su smanjena proizvodnja mlijeka,potiskivanje rezultata reprodukcije i narušeno zdravlje papaka. SCHAUMANN Vam želi pokzati kako izbjeći toplinski stres.
 

Pravilno hraniti telad: uz intenzivan plan napajanja ne zaboraviti burag

Osnova za jedan povećani potencijal proizvodnje leži u štali za telad. Intenzitet napajanja i razvoj buraga su važni čimbenici. Pročitajte koje značenje ima odgovarajući postav obroka.

Toplinski stres – izbjegnite utjecaj na proizvodnju mlijeka, plodnost i zdravlje

Pod visokim temperaturama i često i visokom vlažnosti zraka u ljetnim mjesecima narušava se ne samo proizvodnja mlijeka već i zdravlje i plodnost krava. Toplinski stres se može ciljano izbjeći u ljetnim mjesecima.

Upotreba kolostruma - kamen temeljac odgoja teladi

Najvažnije 3 postavke za odgoj teladi glase:
„brzo – u odgovarajućoj količini – vrhunske kvalitete“
Tko poštuje ova osnovna pravila pruža svojoj teladi najvažniju osnovu za neometani i zdravi razvoj.