Prodaja & distribucija


Prodaja & distribucija 

Schaumann novosti u 2018.

Lansiranje novog SCHAUMANN- loga

Za 50-godišnjicu poznatog logotipa i dodatno proslavu 80. rođendana korporacije, SCHAUMANN lansira novi logo.

RINDAVITAL BALANCE - u buragu zaštićene aminokiseline
- Za visoke rezultate prema potrebama krava

RINDAVITAL BALANCE- proizvod nadopunjuje potrebe i proizvodnji krava odgovarajuću opskrbu aminokiselinama i obroku optimalno korištenje sadržanog dušika. On pomaže uštedjeti sirovi protein, tako da se odterećuje metabolizam krava i pozitivno utječe na proizvodnju mlijeka i sastav mlijeka.

Novi program premiksa za svinje
- Tri jasno strukturirane linije premiksa

SCHAUMANN je svoj proizvodni program za krmače, prasad i tovne svinje posložio na novi način i predstavio tri jasno strukturirane linije premiksa.

MiZi - pratilac na razvojnom putu sve prasadi
- Mikronizirani cink- oksid

Najčešće oboljenje prasadi u odgajalištu je proljev. Želučano- ctijevne bolesti su sa 40 % udjela, jedan on najčešćih razloga korištenja antibiotika u svinjogojstvu.

GPS-silaže žitarica: proizvesti dobre silaže usprkos nepovoljnim vremenskim uvjetima

Zbog suše su mnoge žitarice prisilno sazrele i trebale bi se požeti za GPS tj. kao silaže žitarica. BONSILAGE-program brine o sigurnim rezultatima siliranja.

Natjecanje u siliranju Donja Saska 2017.
- BONSILAGE- silaže su pobijedile u svim kategorijama

U natjecanju silaža Poljoprivredne komore Donje Saske, BONSILAGE- program silažnih inokulanata je impresivno potvrdio svoju kvalitetu. Sve pobjedničke silaže tretirane su sa  BONSILAGE.

Značajna porcija propilenglikola sa BONSILAGE FIT G
- Mjerljivo zdravije krave

Sa BONSILAGE FIT G čak 500kg propilenglikola iz 50 tona sjenažne mase!!! To pokazuje prosječni uzorak iz više od 800 analiza sjenaža iz cijele Europe u laboratoriju ISF Schaumann Forschung.

GMO- slobodan odgoj teladi po SCHAUMANN-konceptu
- Jednostavno i ekonomično

Puno je proizvođača mlijeka prilagodilo svoju proizvodnju na  „mlijeko bez genetske tehnologije“. Zato sva primjenjena krmiva na takvim farmama trebaju biti slobodna od genetski modificiranih.