Schaumann

Kontakt

Više

Schaumann Agri d.o.o.
Koprivnička 5 - 7
48000 Koprivnica

Tel. +385 (48) 665 - 148
Mob +385 (99) 7339 - 510
Fax +385 (48) 665 - 149
E-mail info@schaumann.hr
schaumann-bioenergy.eu

Inovativnost

Ceravital-inovacija u proizvodima za prasad i perad, odsada i za tovne svinje

Stalni dijalog istraživanja i prakse - tako glasi misao vodilja koja određuje H. Wilhelm Schaumann GmbH i osnutak vlastitog istraživačkog centra ISF GmbH. Učinak su bogati,praksi orijentirani proizvodi koji su rezultat računice najaktualnijih istraživanja za dobrobit proizvođača. Inovativne djelatne tvari Naročitost proizvoda iz SCHAUMANN-a su najčešće sastavni...
25.09.2013. | Više

BONVITAL – probiotički dodatak hrani

BONVITAL - djelovanje BONVITAL čine žive bakterije mliječno-kiselog vrenja, koje izgrađuju jedan zaštitni biološki štit u crijevima svinja. Probiotičke bakterije su u aktivnim promjenama i prilagođuju se prirodnim uvjetima i načinu crijevne flore životinja. Za zdravlje svinja to donosi mnoge prednosti: • Izgradnja jednog biološkog...
13.03.2012. | Više