Prodaja & distribucija


Prodaja & distribucija 

Prodaja i savjetovanje na mjestu kupca

SCHAUMANN ima organiziranu mrežu savjetnika na terenu u Hrvatskoj. Kako biste pronašli osobu koja je odgovorna za Schaumann u Vašem okruženju izaberite svog Schaumann savjetnika pomoću karte.

Karte mit Beraterregionen
Schaumann Agri d.o.o.
Schaumann Agri d.o.o.

Koprivnicka 5-7, Kunovec Breg
48000 Koprivnica
Hrvatska
Tel.: +385 48 66 51 48
Fax: +385 48 66 51 49

Direktor: ing.polj. Zoran Vlahek, 099 733 95 10

Direktor prodaje: dipl.ing.polj. Ljiljana Pomper,

098 350 463       

   


Kontaktirajte nas na gore navedene telefone ili mail u centrali! Direktniji kontakt preko savjetnika određenog područja.
Pozivni: 031
dipl. ing.polj. Momir Katanić, 099 733 95 12

Pozivni: 01, 040, 042, 049
bacc.ing. Zoran Krušelj, 099 817 96 22

Zapad II (01, 040, 042, 049)


Kontaktirajte me na mob ili pošaljite mail!
Pozivni: 033, 034, 035
dipl.ing.polj. Nenad Vakanjac, 099 733 95 11

Pozivni: 048
ing.agr. Marijan Nemec, 099 269 03 29

Pozivni: 044, 047
dipl.ing.agr. Bernard Grbus , 099 607 91 08

Zapad III (044, 047, ostale Županije)


Kontaktirajte me na mob ili pošaljite mail!
Pozivni: 032
dipl.ing.oec.Domagoj Nad, 099 476 3116

Pozivni: 043
dipl.ing.polj. Vlado Knežić, 099 426 4742

Ispišite Vrh