Prodaja & distribucija


Prodaja & distribucija 

Inovativni proizvodi za siliranje & higijenu krmiva

Higijenski prah PROFISTREU LB sa aktivnim zaštitnim kulturama optimira mikroklimu štala

Primjenom ovog higijenskog praha za posipanje u štalama kod goveda, svinja i perad optimiraju se dodatno rezultati redovitog čišćenja i dezinfekcije. SCHAUMANN ima novi higijenski prah obogaćen zaštitnim bakterijskim kulturama.

SCHAUMASIL- program konzerviranja žitarica sa organskim kiselinama

Trajnost žitarica za hranidbu domaćih životinja konzerviranjem kiselinama je postupak kojim se spriječava razvoj plijesni i bakterija u smjesama, vlažnim žitaricama i CCM-u.

Ispišite Vrh